Khô Tôm Đất

Khô tôm Đất thiên nhiên, sạch, không chất bảo quản